Các loại mũi khoan từ và phụ kiện đi kèm mũi khoan từ

mũi khoan từ
Mũi khoan từ gồm có 2 loại phổ biến nhất là mũi khoan từ hợp kim còn gọi là mũi TCT (Tungsten Carbide Cutters) chuyên làm việc trên vật liệu cứng, và mũi khoan từ thép gió còn gọi là HSS (High-speed steel) chuyên làm việc trên thép trung bình. Lưu ý rằng mũi khoan từ TCT có thể thay thế nhiệm vụ cho mũi khoan từ HSS, nhưng mũi khoan từ HSS không thể thay thế ngược lại.
Menu
Product Details
  • Products Information
  • Comment
Product Similar
Go Top

0965831631

0